Členství v SMČR

Svaz modelářů České republiky (SMČR) je občanským sdružením klubů a jednotlivců s působností na celém území České republiky.

SMČR

Základním posláním svazu modelářů je organizování, podpora a propagace modelářského sportu v oblastech vrcholového, výkonnostního a masového sportu a práce s mládeží.
Svaz modelářů sdružuje letecké, lodní, automobilové, raketové a železniční modeláře a stavitele plastikových modelů  v 430 klubech s členskou základnou 7000 členů včetně mládeže.

Základním posláním svazu modelářů je organizování, podpora a propagace modelářského sportu v oblastech vrcholového, výkonnostního a masového sportu a prací s mládeží. Modelářství umožňuje občanům a zejména mládeži účelné využívání volného času. Tato činnost má dvě stránky:

  • technickou – rozvíjí technické myšlení, rozvíjí teoretické znalosti,  dovednosti a zručnosti
  • sportovní – cílevědomost při soutěžích, pohyb ve volné přírodě,  který přispívá ke zvyšování celkové fyzické zdatnosti a  kondici, rozvoji koordinačních schopností.
Zdroj: www.svazmodelaru.cz

 

Stanovy SMČR: http://www.svazmodelaru.cz/new_smcr/stanovy2010.pdf

Pojistná smlouva SMČR: http://www.svazmodelaru.cz/new_smcr/pojistka.htm

Výklad pojišťění SMČR: http://www.svazmodelaru.cz/new_smcr/pojvykl.htm