Aktuality

Upozornění na objízdnou trasu!

Pokud od zítřejšího dne pojedete k nám na letiště, zjistíte, že v Ivančicích – Němčicích skončíte v zákazu vjezdu. Objízdná trasa bude na letošní rok následující:

1) v Ivančicích (za mostem) u Autosalonu Ivacar odbočíte doprava a po hlavní silnici vyjedete z Ivančic (směrem na Řeznovice)

2) V Řeznovicích (u školy) odbočíte doleva, směr Polánka

3) projedete Polánku a po hlavní silnici se vrátíte k Budkovicím (přijedete k letišti z druhého směru, než jste od Ivančic zvyklí)

UPOZORNĚNÍ: OD POLÁNKY JE ZÁKAZ VJEDU I SMĚREM K BUDKOVICÍM, ALE PRO OBYVATELE BUDKOVIC A NÁVŠTĚVNÍKY MODELÁŘSKÉHO LETIŠTĚ JE VJEZD POVOLEN! V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ OPODSTATNĚNÁ PŘÍPADNÁ POKUTA!

Bohužel, opravy silnic se musí respektovat- berte to tak, že se nám potom bude jezdit krásně i na bruslích a kole 🙂

Objížďka není tak hrozná! Těšíme se na Vás!

 

mapa (1)

 

 

Informace o objízdných trasách při uzavírce silnice Ivančice  – Polánka

Uzavírka silnice proběhne od 13.5.2013 do asi 30.10.2013.

Celá akce má 5 etap, v úseku 1. a 2. etapy je zachován silniční provoz žízením světelnou signalizací, tj. i pro autobusy linkové osobní dopravy, ve 3. a 4. etapě budou autobusy linkové dopravy vedeny po místních komunikacích v části Němčice (ulice Za hasičkou) na kterých bude provoz řízen světelnou signalizací a dopravním značením. V 5 etapě budou autobusy vedeny po silnici II/152 a provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením.