top of page
DJI_0199-1024x576.jpg

LKBUDK

Místní frekvence:   BUDKOVICE RÁDIO 135,330 MHz

Dráhový systém:    12/30 délka 500 m mezi prahovými značkami, 50 m předpolí na obou drahách

Nadmořská výška:  265m / 869 ft AMSL

Překážky:

             

  • 300 m před prahem dráhy 12 vedení VN 22kV do výše 12 m

  • 300 m před prahem dráhy 30 porost do výše 15 m

  • Na hranici pozemku letiště, včetně napříč osou dráhy, je instalován elektrický ohradník.

        Sloupky jsou z tvzeného plastu 1 m vysoké, s rozestupem 10 m. Ohradník je aktivní od občanského                                                       soumraku, do občanského svítání.

 Okruhy:                

 

  • pouze pravé okruhy dráhy 12, v poloze po větru až za obec Budkovice

  •  pouze levé okruhy dráhy 30, v poloze po větru až za obec Budkovice

 

Okruhová výška:   1800 ft AMSL

 

Pro přílet a vstup do prostoru LKBUDK je nutná koordinace s řídícím prostoru MCTR – LKNA na frekvenci 126,505 MHz a dohodnout si podmínky vstupu do MCTR – LKNA a následný přechod na místní frekvenci BUDKOVICE RÁDIO 135,330 MHz. 

Zařazení do okruhu je doporučeno vždy do polohy po větru pravého okruhu dráhy 12, nebo do polohy po větru levého okruhu dráhy 30.

Vyčkávací prostor je určen 4 km západně od vztažného bodu plochy SLZ v prostoru mezi obcemi Polánka a Biskoupky. Doporučená výška pro vyčkávání do 2500 ft AMSL.

 

ATZ LKBUDK se nachází 

  • na hranici řízeného provozu MCTR Náměšť (LKNA) surface – 5000ft – Náměšť TWR 126,505 MHZ

  • v prostoru MTMA Náměšť (LKNA) 5000 – 9500 ft – Náměšť Appropach 118,155MHz

Ve vzdálenosti 150m severně od osy dráhy 12-30 probíhá provoz modelů. Je nutné se tomuto prostoru vyhnout. Povoleny jsou pouze jižní okruhy dráhy 12-30.

 

Přílet dopředu oznamte telefonicky.
Kontakt:

Eugen Sokolovský tel: 604 808 864

DJI_0199-1024x576.jpg
DJI_0188-1024x576.jpg
LKBUD-prostory.jpg
bottom of page